postheadericon För personer med demens

När vi blir äldre, så ökar risken att drabbas av demens, ca 10% av alla över 65 års ålder lider av det, och de flesta som är över 90 år. Nya metoder att diagnosticera sjukdomen tidigt gör det möjligt att hålla tillbaka den mediciner under ganska lång tid, och ger möjlighet att börja använda kognitiva hjälpmedel som senare i sjukdomen blir avgörande för att själv kunna klara större delen av sin vardag.

Nya hjälpmedel som bygger på IT och mobilteknik kan erbjuda många funktioner i samma hjälpmedel, vilket blir enklare att hålla reda på och dessutom kostar mindre än många hjälpmedel för enstaka funktioner. På så sätt får personen med demens en bättre livskvalitet, samtidigt som anhöriga inte behöver hjälpa till lika mycket i vardagen.

Cogknow Day Navigator är ett komplett hjälpmedel med många funktioner inom de vanligtvis viktigaste behovsområdena: minnesstöd, hjälp med dagliga aktiviteter, att upprätthålla sociala kontakter och att känna sig trygg. Hjälpmedelet består av en pekskärm där de funtioner som varje person behöver enkelt aktiveras genom att trycka på skärmen. Det finns större skärmar avsedda för hemmet, och en mindre mobil skärm som man kan ta med sig ut.

Vårt vision är att personer med tidig demenssjukdom som använder Cogknow DayNavigator ska uppfattas som de flesta andra människor, och inte alltid som sjuka (ungefär som vi uppfattar personer med diabetes som relativt friska). Och när man tänker efter så behöver ju de allra flesta människor ett hjälpmedel för att klara vardagen - åtminstone en kalender!

Det europeiska forkningsprojektet  COGKNOW har redan testat Cogknow DayNavigator med 42 personer med demens och deras anhöriga, i Sverige, Holland och Nordirland. De oberoende forskarna kunde konstatera att CogknowDay Navigator uppfattades av personer med demens och deras anhöriga att var användbart som hjälp i vardagen, särskilt avseende minnestöd., bilduppringing, styrning av hemmet och den mobila skärmen. De flesta ansåg att Cogknow DayNavigator var enkel att förstå och använda.

Cogknow DayNavigator kommer att erbjudas kommersiellt 2011/2012.

Läs mer på engelska: