Översikt

Cogknow DayNavigator är ett komplett hjälpmedel för personer med demens, som erbjuder kognitivt stöd i hemmet och utomhus. Det ger ökad självständighet och livskvalitet, samt avlastar anhöriga som inte behöver vara närvarande lika stor del av tiden. Behovet av hemtjänst och medicinsk uppföljning minskar, vilket leder till en ekonomisk besparing.

Cogknow DayNavigator innehåller funktioner för minnesstöd, hjälp med dagliga aktiviteter, upprätthållande av sociala kontakter och att känna sig trygg.

Cogknow DayNavigator kan enkelt anpassas till specifika behov för personen med demens och anhöriga, särskilt när behoven ändras över tid.

Download our Brochure